Vzdělávání zaměstnanců

Společnost CDS – VIROPLASTIC CZ s.r.o. zahájila projekt pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012011 pod názvem projektu Vzdělávání zaměstnanců společnosti CDS-VIROPLASTIC CZ s.r.o. Cílovou skupinu pro vzdělávání tvoří 32 zaměstnanců, kteří se budou vzdělávat ve vybraných aktivitách, které projekt nabízí. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.